Khuyến Mãi Chào Mừng Thành Viên Cũ Quay Trở Lại Tặng 28.888.000 VND.

Khuyến Mãi Chào Mừng Thành Viên Cũ Quay Trở Lại.

Yêu cầu : Khách hàng không có giao dịch trên 15 ngày là có thể nhận khuyến mãi này.

Khuyến mãi này chỉ nhận được 1 lần.

Khuyến Mãi Chào Mừng Thành Viên Cũ Quay Trở Lại.
Khuyến Mãi Chào Mừng Thành Viên Cũ Quay Trở Lại.

Khi nạp xong yêu cầu khách hàng liên hệ CSKH trên trang để nhận khuyến mãi này.